Ανακοίνωση

Θέμα: Ενημέρωση για επικείμενο συμπόσιο

Τίτλος συμποσίου: Δημιουργία Επιστημονικού-Τεχνολογικού Κέντρου Αριστείας στην Κύπρο για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανατολικής Μεσογείου

Ημερομηνία διεξαγωγής: 31 Αυγούστου 2018

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Β108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»  Πανεπιστημιούπολη Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, μαζί με το University College London (UCL) και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας, είναι στρατηγικοί εταίροι σε μια φιλόδοξη πρόταση Έργου στην πρόσκληση “Teaming for Excellence” του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πλαισίου Horizon 2020, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ερευνητικού Κέντρου Αριστείας στην Κύπρο με τίτλο: «Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence forArchaeology and Cultural Heritage» (ακρωνύμιο MedSTACH).

Στα πλαίσια του ως άνω Ευρωπαϊκού Έργου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας MedSTACH διοργανώνουν μονοήμερο συμπόσιο με τίτλο: Designing a Cross-Institutional Science, Engineering and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage in the Eastern Mediterranean: Prospects, Opportunities and Challenges. Σκοπός του συμποσίου είναι η παρουσίαση της μέχρι τώρα προόδου του Έργου MedSTACH, καθώς και σχετικών εμπειριών από φορείς/ιδρύματα της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, και χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, αναφορικά με τις προοπτικές, ευκαιρίες και προκλήσεις που αφορούν σε ένα τέτοιο Κέντρο Αριστείας.

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, για σκοπούς δικού σας προγραμματισμού, ότι το εν λόγω συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία, και θα περιλαμβάνει ολιγόλεπτες παρουσιάσεις διάρκειας 15 λεπτών στην Αγγλική γλώσσα, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Η επίσημη πρόσκληση και με το αναλυτικό πρόγραμμα του συμποσίου θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες.

Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Έργου MedSTACH

Share this post